Wat is Sail Giethoorn

Stichting Sail Giethoorn wil een toegevoegde waarde bieden aan de regio WaterReijk Weerribben Wieden, het prachtige merengebied rond Giethoorn in Noordwest Overijssel. Door het organiseren van nautische activiteiten “met iets extra’s” trekken we nieuwe bezoekers, nieuwe activiteiten én stimuleren we langer bezoek aan de regio. We zoeken steeds verbinding tussen land- en wateractiviteiten. Eens in de 4 jaar organiseren we Sail Giethoorn en jaarlijks de Dutch Vogalonga.

Stichting Sail Giethoorn wil met deze activiteiten een impuls geven aan recreatiesector in de regio. Daarom werken we intensief samen met verenigingen, bedrijven, ondernemers, overheden en dorpen en steden in de wijde omgeving. Stichting Sail Giethoorn heeft geen winstoogmerk, alle inkomsten vloeien weer terug naar de regio.

Organisatie

Het bestuur van Stichting Sail Giethoorn is breed samengesteld,  waterbestuurders, landbestuurders, ondernemers, Gietersen en van daarbuiten, samen geven deze mensen invulling aan Sail Giethoorn:

Het secretariaat wordt verzorgd door Marie Sophie Jorna – secretariaat@sailgiethoorn.nl

Contact

info@sailgiethoorn.nl

Stichting Sail Giethoorn
Postbus 2214
8355 ZJ GIETHOORN